Gündem 

Access Geçiş Kontrol Sistemleri nedir,nerde kullanılır

Bizimkiler Group Geçiş Kontrol Sistemleri, personel giriş çıkış hareketlerinin kontrol edilmesi gerekli alanlaraveya geçişlerin yetkiler çerçevesinde düzenlenmesi istenilen yerlerde, kurulması düşünülenbinanın personel ve ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak uygulanır. Sistemin kontrolü Kartlı,Şifreli veya Biometrik okuyucular sayesinde sağlanır. Okuyuculara tanımlanan kullanıcılarıngiriş çıkış bilgileri kontrol panelleri aracılığıyla bilgisayar programına aktarılır. Bilgiler kişi bazlıveya saatlik, günlük, haftalık gibi raporlanabilir. İşyerleri, hastaneler, fabrikalar, AVM‘ler v.b.personel kontrolünün sağlanmak istendiği tüm alanlarda geniş kullanıma sahiptir. Detaylı bilgi ve destek için Bizimkiler Group ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz

Read More
Gündem 

Hırsız İhbar Sistemi Nedir

Hırsız ihbar sistemleri çalışma ve yaşam alanlarımıza, hırsızlık ve sabotaj amaçlımüdahaleleri engellemek amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir. Algılama sensörlerininprogramlanması ile mekanın belirli bir kısmı veya tümü güvenlik altına alınabilir. Soygunİhbar Sistemleri; hareket sensörleri, duman, ısı dedektörleri, gaz dedektörleri, nemsensörleri, darbe sensörleri ilave edilerek yapılandırılabildiği gibi, akıllı paneller kullanarakevinizdeki tüm cihazların telefon hattı ile kontrolünü mümkün kılar. İhtiyacınıza en uygunçözümün uygulanabilmesi için detaylı bir keşif ve risk haritası hazırlanması, cihazların özenleseçilip uygulanması, güvenliğiniz için en önemli unsurdur. Bizimkiler Group ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz

Read More
Gündem 

CCTV Güvenlik Kamera Sistemleri nedir

Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemleri belirlenmiş alanların kontrolü, yetkilendirilmişkişilerin görüntüleri ve sesleri izleyip kayıtlarının alınmasına olanak tanıyan sistemlerdir.CCTV sistemleri yapılandırılırken güvenlik için kullanılabileceği gibi, üretim kontrolü, işgeliştirme ve personel performans takibi gibi isteklere de önemli katkıları olmaktadır.Günümüz koşulları, farklı lokasyonlarda oluşturulan sistemleri tek bir yazılım üzerindenizlenmesine ve kaydının alınabilmesine, aynı zamanda mobil cihazlarla da yer ve mekansınırını ortadan kaldırarak, sistemlerin kontrol edilmesine imkan tanır. Teknolojiningelişmesiyle CCTV Sistemleri, farklı lokasyonlardaki görüntülerin ve seslerin eşzamanlıolarak aktarmasıyla iletişim cihazlarının yerini almıştır Yardım ve destek için Bizimkiler Group ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz

Read More
Gündem 

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Nasıl çalışır

Bizimkiler Group tarafından fabrikaların, otellerin, lokantaların ve büyük-küçük mutfağa sahip tüm ticari kuruluşlarınmutfak içi yangın güvenlik sistemlerinden biri olan mutfak davlumbaz söndürmesistemleri, pişirim işlemi devam ettiği sürece bacalarda birikme ve alevlenme ihtimali olanyağların yangına dönüşmesini engelleyen sistemlerdir. Yağların birikerek yanması vehemen söndürülmesi mutfak personelinin ve ekipmanlarının güvenliği için son dereceönemlidir. Hızlı müdahalenin kaçınılmaz olduğu bu tip yerlerde aksi düşünülemez; çünkümutfakta başlayan yangın tüm binaya tehlike yaşatır.

Read More
Gündem 

Pano İçi Söndürme Sistemleri Nedir?

Bizimkiler Group tarafından pano içi söndürme sistemleri adından da anlaşılabileceği gibi genellikle elektrik panoları vebenzeri küçük hacimerde kullanılırlar. Bu sistemler direkt ve indirekt olmak üzere ikiyeayrılırlar. Söndürücü olarak kullanılan gaz her ikisinde de HFC 236 fa olmasıyla birliktefarklılığı söndürücü hattın tubing ya da boru ile çekilmesi oluşturmaktadır. Sistemin çalışmasıanında istenirse tesiste yer alan merkezi algılama sisteminden de bu bilgi görülebilir. Busistemde kullanılan tüplerin kapasitesi; 1kg, 2kg, 4kg, 6kg ve 12kg’dır. Kullanım Alanları;Elektrik dağıtım, kompanzasyon, araç ve iş makinaları kabinlerindeCNC TezgahlarındaRüzgar jeneratörlerindeBanka ATM ve para taşıma araçlarında, otobüslerdeBilgisayar sistemleri, UPS üniteleri…

Read More
Gündem 

Watermist Söndürme Sistemleri Nedir

Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemleri kullanılan özel nozullar vasıtası ile suyu mikronmertebesinde sis halinde boşaltır. Su damlacığının yüzey alanı maksimum hale geldiğindenortam ısısı ile birleşerek hızla buharlaşır. Buharlaşan su ortam ısısını düşürür, Oksijen ile yerdeğiştirerek Oksijen seviyesini düşürür ve yangını hızlı kontrol eder. Konvansiyonel sulusöndürme sistemlerindeki hasar oranı, Su Sisi Sistemlerinde suyun hacmi azaltıldığındanciddi oranda azalır. Suyun kullanılmasından maksimum verim alınır. Kullanım Alanları;Sprinklerin kullanıldığı tüm alanlardaTicari ve askeri gemilerdeki tüm risk alanlarındaYakıt, yanıcı sıvı tesislerinde, araçlardaMotor test odaları, bremse odaları, baskı tesislerindeTürbin, jeneratör, makine parkı ve proseslerin tümündeElektrostatik kaplama, daldırma…

Read More
Gündem 

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Nedir, Nerde kullanılır

Sentetik bazlı, protein bazlı, film oluşturucu ve alkole dayanıklı gibi çeşitleri bulunan “köpük”bazlı söndürme sistemleri; daha çok yakıt ve yanıcı sıvı yangınlarının söndürülmesindekullanılmaktadır. Manuel yahut otomatik olarak aktive edilebilen sistem çeşitleri vardır. Köpükajanı, genellikle sprinkler sistemlerinde, yangın dolaplarında, köpük monitörlerinde, köpükjeneratör sistemlerinde kullanılmaktadır. Tümü onaylı olan ve tarafımızdan tedarik edilen,montajı ve periyodik bakımları gerçekleştirilen köpük sistemi malzemelerinin tasarımında ise,VDS – Almanya onaylı hidrolik hesap programları kullanılmakta ve müşteriye tüm donelerteslim edilmektedir. Kullanım Alanları;Akaryakıt, yanıcı parlayıcı kimyasal madde tankları ve taşma havuzları, yanıcı parlayıcıkimyasal madde depoları, reaktörler ve kimya proseslerindeUçak hangarları,…

Read More
Gündem 

Argon Gazlı Söndürme Sistemleri nedir?

Solunabilen çok geniş bir uygulama alanı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir. Halon gazı yerine geliştirilen bu gazlar, çok kısa bir süre içerisinde oksijen konsantrasyonunu insan sağlığı için uygun olmak kaydıyla azaltarak yangını söndürür. Tasarım konsantrasyonları içerisinde insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Doğada normal şartlardabulunduğundan, küresel ısınmaya ve çevreye etkisi yoktur. Kullanım Alanları; (A), (B), (C) ve (E) sınıfı yangın yüklerinin yer aldığı alanlardaTüm enerjili alanlarda ve elektronik sistemlerdeMüze, tarihi yapılar ve arşivlerdeEndüstriyel tesislerde, prosesde, filtre tesislerindeÖzellikle geniş alan kapsayan baskı, boya, tekstil, kaplama tesis ve makinalarındaAskeri tesisler ve haberleşme…

Read More
Gündem 

Karbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme Sistemleri nedir, nasıl çalışır?

Karbondioksitli söndürme sistemleri; insansız ortamda kullanılan bir yangın söndürme sistemiolmaktadır. Karbondioksit gazının, ortamda bulunan oksijen konsantrasyonunu hızlı birşekilde düşürmesi ve bunun neticesinde de boşalan karbondioksit gazının oluşturduğu şoketkisiyle birlikte ilgili alandaki sıcaklığı azaltması şeklindedir. Çok etkili bir söndürme gücünesahip olan karbondioksitli söndürme sistemleri; insan sağlığına zarar teşkil edebileceği için,insansız ortamlarda kullanımı uygun olan bir yangın söndürme sistemidir. Kullanım Alanları;İnsan olmayan ve tüm (A), (B), (C) ve (E) sınıfı yangın yüklerinin yer aldığı alanlardaElektrik enerjisinin bulunduğu, insan olmayan kapalı ve tüm açık alanlardaDeniz sektöründe kullanılır. Bu alanda faaliyet gösteren Bizimkiler Group…

Read More
Gündem 

Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri nedir ?

Halon 1301 gazına alternatif “3M” firmasının geliştirmiş olduğu Novec™ 1230 gazı temiz ,güvenilir , ozon tabakasına zarar vermeyen,Küresel Isınma potansiyeli oldukça düşük veatmosferdeki ömrü sadece 5 gün olan çevre dostu bir gazdır. A Sınıfı ( Sıradan yanıcılar)B Sınıfı (Parlayıcı sıvılar)C Sınıfı ( Elektrik ) yangınlarındaHasarsızlığı sistem kullanılabilirliğin ve insan yaşamının ön planda tutulduğu durumlardaGazlı Söndürme Sistemlerinde kullanılabilecek en etkili gaz olarak karşımıza çıkmaktadır.FM/UL/LPCB ve Marine onaylarına sahip geliştirilmiş olan Novec™ 1230 gazlı söndürmeSistemleri kritik odaların korunmasında hızlı ve iletken özelliği olmaması sebebi ile enyaygın ve etkili şekilde kullanılmaktadır.Sistem tüpleri 25…

Read More