Yazarlar 

YANSIN ABD, YIKILSIN RASİZM!

Minneapolis’te siyahi vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ABD’ de tekrar hortlayan ırkçılık sorunu ülkeyi kasıp kavuruyor. ABD basınından ve uluslararsı medyalardan bizlere ulaşan görüntüler ve haberler çok büyük bir öfke patlamasının meydana geldiğini gösteriyor. Nitekim Amerika’nın geçmişini tahkik ettiğimizde ırkçılığın defaatle meydana geldiğini ve en büyük problem olduğunu görmekteyiz. Şimdi Amerika’nın tarihinde meydana gelen ırkçılık vakalarını inceleyerek hafızamızı tazeleyelim. ABD’de ırkçılığın temelleri 17. yüzyılda coğrafi keşiflerle birlikte ortaya çıkıyor. Peki coğrafi keşifler nedir? Eğer kitaplara bakacak olursak aşağıdakine benzer bir açıklama karşımıza çıkacaktır.”Coğrafi keşifler dönemi, 15.…

Read More
Yazarlar 

KADİR GECESİ KADER GECESİ

Yüce yaratanın kelamı Kuran’ı Kerim’in ifadesiyle bin aydan hayırlı yegane vakit “Kadir gecesi”. Hepimiz bilmekteyiz ki Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Müslümanlar için arınma ve temizlenme zamanıdır. Nefislerin zincirlenme, heva ve arzuların ise temelli terk edilme mekanıdır. Yüce kitabımızda telaffuz edilen tek gecedir. Manasının ve getireceklerinin bir kurtuluş bileti olması münasebetiyle müslümanlar için kaçınılmaz bir fırsat sayılmaktadır. Hira mağarasında Cebrail vasıtasıyla peygamber efendimize (sav) gelen ilk vahyin ve ardından vaki olan ayetlerin 23 yıllık bir süre zarfında peyderpey indirilip tamamlanması Kâdir gecesine denk gelmektedir. Kadri ve kıymeti Cenabı Hakk’ın…

Read More
Yazarlar 

DOĞU TÜRKİSTAN: MAVİ GÖĞÜN AY YILDIZI

Asya’nın kadim şehirlerinden olan ve de mazide olduğu gibi hala akıbeti belli olamamış, makus talihi değişmemiş şehirlerden biri de Doğu Türkistan’dır.  Geçmişte Türk boyları ve Çin tahakkümü arasında defalarca el değiştiren bir vilayet olmuştur. Tarihte Talas savaşında Türklerin ve Arapların ortak düşmana karşı ittifakı sonucu Hak din İslam ile tanışan Türklerle beraber Doğu Türkistan İslam beldesi olmuştur. Tabi ki Çin’in o topraklara olan menfi arzusu hiçbir zaman kaybolmamıştır. Daha sonraki süreçlerde Moğol imparatoru Cengiz Han’ın ilhakıyla Moğol topraklarına katılmıştır. Moğol imparatorluğunun diğer varisleri ve seleflerinin elinde yer değiştiren büyük uygarlıklara…

Read More
Yazarlar 

TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA

Tüm dünyanın başını ağrıtan Corona virüsü süper güç konumundaki ülkeleri bile çöküşün ve krizin eşiğine getirmiş durumda. Bu süreçte muasır medeniyetler diye tabir edilen ülkelerin ekonomisinde bir düşüş gözlenmekte.  Çoğu finans değerlendirme şirketleri ve uzman, bu durumu dünya için bir kıyamet senaryosu olarak görmekte. Nitekim Avrupa ülkeleri ekonomik faaliyetler açısından negatif bir ivme kazanmış durumda. İspanya’da, İtalya’da, Almanya’da, İngiltere’de sağlık sektörü çökmüş durumda. Amerika ise başlıca bir olay çünkü virüsün hem ölüm hem de hasta sayısı bakımından yeni merkezi haline geldi. Çin’in virüsü yendiği kamuoyuna lanse ediliyor fakat Çin için…

Read More
Yazarlar 

Tanzimat Fermanı: Modernleşme Mi Modern Kölelik Mi?

Tarihimizde çoğu tarihçi tarafından tartışılan ve muhtelif görüşlerin beyan edildiği bir husus olan Tanzimat Fermanı bizlerin bir nevi dönüm noktasını teşkil etmektedir. Nitekim Tanzimat fermanı hürriyetin, demokrasinin ve özgürlüğün Osmanlı imparatorluğunda miladı olarak kabul ediliyor.  İlk olarak sizlerle birlikte olayın tarihi seyrini tekrar hatırlamaya çalışalım. 3 Kasım 1839’da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerifi (Padişah Yazısı), Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Osmanlı Devleti‘nde Hâriciye Nâzırı Mustafa Reşid Paşa’nın 3 Kasım 1839 tarihinde okuduğu “Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu” ile…

Read More
Yazarlar 

Kutlu Diriliş: Imam Hatip Erleri

Merhum üstat Celal Hocamızın bir dönemin başlangıcında ulu bir çınarın tohumlarını atıp kuruculuğunu üstlendiği; onurlu dava adamlarının, millete ve ümmete hizmet etmeyi şiar edinen liderlerin yetiştiği, yani devrin hak savunucularına yuva olmuş imam hatip okullarının asli amacı ne olmalıdır Toplumun din görevlileri olan imamları mı yetiştirmek? Yoksa topluma her yönden liderlik edecek şahıslar mı yetiştirmek? Aslında imam kelimesi bizlere her şeyi açıklamaktadır. İmam lafzı Arapça kökenli olup “emame” kökünden gelmektedir, anlamıysa bulunduğu topluma rehber olandır. Bu durumda imam hatip okullarımızdan mezun olan her bir zat topluma önder olarak sirayet ediyor…

Read More
Yazarlar 

KUDÜS VE ÜMMETİN PARÇALANMIŞLIĞI

Toprakları kutsal belde,  ilk kıblemiz, Müslümanların; kanayan yarası, gözümüzün nuru, gönlümüzün ruhu, inançların diyarı kültürlerin harmanı, şehirlerin incisi, ins-u cinin rüyası, peygamberlerin diyarı… Kudüs! Bin yılın mazisi ve daha nice yılların atisini barındıracak kadar kadim bir şehir olan Kudüs, bunlara istinaden 3 semavi dinin kutsallığını ve de insanlığın kimliğini taşımaktadır. Milattan önceki dönemlerde Uruşalim ve Yabus isimlerini alan kadim şehir, ilahi davet sürecinde Hz. Davut’un krallığına dahil olmuştur. Daha sonra selefi Hz. Süleyman bayrağı devralıp tevhit inancını bu kadim şehirden savunmuştur. Nice uygarlığa ve imparatorluklara mekân olan gözde bir şehir…

Read More