Ekonomi 

Öz taşıma iş sendikasında kadının yeri ve önemi

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili kadının çalışma hayatındaki yeri ve sendika olarak kadın üyelerine desteklerini şöyle dile getirdi:

Öz Taşıma İş Sendikası özellikle sendikal kimliği sebebiyle en hassas olduğu üyelerinin hak ve menfaatlerinin koruma altına alındığı Toplu İş Sözleşmesi ilkeleri çerçevesinde her bir üyesinin bireysel menfaatlerini ve refahını yükseltme çabasını sürdürürken” iş ilişkisinde  dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı” ilkesi üzerinde ciddiyetle durmakta; bununla beraber cinsiyet veya hamilelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmaması hususundaki hassasiyetini çalışmalarında titizlikle takip etmektedir.

Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan sözleşmelerle de korunmuş ve uygulamaya geçirilmiş olan, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinden,  Annelik dahilinde çalıştırma ve süt izni, doğum sonrası ücretsiz izin hakkı gibi haklarından eksiksiz yararlanabilmeleri yanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izinli sayılmaları, kreş imkanı gibi hususları da işverenleri ile uzlaşarak kadın üyelerine verdiği değeri gösterme gayreti içerisinde olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Hayatımızın her döneminde en kilit noktalarda, en önemli rollerde yer alan kadınlarımızın iş hayatına da katkıları yadsınamaz derecede gerekli ve önemlidir. Emekçi kadınlar bizim için “Emeğin Sultanları”dır. Çalışma hayatında zaman zaman karşı karşıya kalabildikleri her çeşit ayrımcılık ve her türlü taciz ile objesel bakış açılarına karşı da son derece hassas olduğumuzu, anayasal hak ve özgürlükler kapsamında olduğu kadar kültürümüzü de göz önünde bulundurarak kendilerine verdiğimiz desteği bir şeref kabul ettiğimizi gösterme gayreti içerisindeyiz.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele konusunda ise STK olarak duyarlılığımızın yanında kadın üyelerimize bu konuda da destek olabilmek için imkanlarımızı seferber etmekteyiz.

Bağlı bulunduğumuz Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından üyelere yönelik gerçekleştirilen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi” projesine de destek vermekteyiz.

Gerek Genel Merkez teşkilatımızda Kadınların çalışma hayatındaki varlığını teşvik ve destekleme açısından istihdam ettiğimiz Bayan arkadaşlarımızın ve başarılarının yıldan yıla artması; gerekse üyelerimizin bulunduğu her bir işyerinde temsilcilerimizin çoğunluğunu Kadın üyelerimizden belirlemek suretiyle de sözde değil icraatlarımızla sahadayız.

Related posts

Leave a Comment