Yazarlar 

KADİR GECESİ KADER GECESİ

Yüce yaratanın kelamı Kuran’ı Kerim’in ifadesiyle bin aydan hayırlı yegane vakit “Kadir gecesi”.

Hepimiz bilmekteyiz ki Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Müslümanlar için arınma ve temizlenme zamanıdır. Nefislerin zincirlenme, heva ve arzuların ise temelli terk edilme mekanıdır.

Yüce kitabımızda telaffuz edilen tek gecedir. Manasının ve getireceklerinin bir kurtuluş bileti olması münasebetiyle müslümanlar için kaçınılmaz bir fırsat sayılmaktadır.

Hira mağarasında Cebrail vasıtasıyla peygamber efendimize (sav) gelen ilk vahyin ve ardından vaki olan ayetlerin 23 yıllık bir süre zarfında peyderpey indirilip tamamlanması Kâdir gecesine denk gelmektedir.

Kadri ve kıymeti Cenabı Hakk’ın nezdinde aklımızın almayacağı kadar büyük bir gece olması sebebiyle müslümanlar içinde yegâne vakittir.

Kuran da kendi adıyla suresi dahi bulunan Kadir gecesi; kıyamete dek gelecek insanların Ramazan ayı içerisinde tabiri caizse fıldır fıldır arayacağı ve onu bulup onunla müşerref olma beklentisi olacağı gecedir.

Şüphesiz ki yüce yaratıcı bizlere böyle bir fırsatı yaratıp varlığından bahsetmiş olmasaydı insanoğlu ziyan içerisinde olacaktı.

Şimdi Kadir süresini hatırlamaya ve idrak etmeye çalışalım.

KADİR SURESİNİN MEALİ..

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

“Sadakallahül azim”

Kadir süresi, bahsi geçen gece de Allah’ın rahmet ve mağfiret ırmaklarını taşırarak tövbekar kulları içerisinde gark edeceğini anlatmaktadır.

Kadir kelimesinin manası; azamet ve şeref demektir.

Azamet gecesi, Haşmet gecesi, Şeref gecesi...

Bu kadar mühim bir gece bizlerin beklentilerini ifa ediyor. Azimşan Allah bir kez daha fazlasıyla cömert ve bağışlayıcı olduğunu bizlere hatırlatıyor.

Bir ömre bedel olan Kadir gecesi bizler için dönüm noktası olmalı. Yoksa biz delikli kepçe oluruz hayat ise boş bir kazandan ibaret olur.

Bakınız Ayet-i Kerim’ de ne diyor. Bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi bir ömrün ıslahı ve ihyası demektir.

Kaderimizin Rabbimizin inayetiyle yeniden şekilleneceği gecedir.

O gece kâinata kulak verin. Eminim ki gönlü körelmemiş, Yüce yaradan tarafından yüreğine ket vurulmamış her bir Adem oğlu o gecenin kendisini çağırdığını iliklerine kadar hissedecektir.

İnsanlığın böylesine bir giriveye düştüğü bu konjonktürde bizlere ültimatom niteliği taşıyan manidar bir gece sunularak adeta kapının anahtarı verilmiştir.

Ama zeki ve idrak melekesi tam çalışan bir mahluk bunu suistimal edeceği bir imtiyaz olarak görmemeli. Zira Cenabı Hak bağışlayıcı olduğu kadar azap ve kudret sahibidir.

Kadir gecesi kendine has bir gece. Ama unutmamalıyız bir ömre bedel. Bu yüzden bir gecenin bir ömre denk gelmesi bizleri her an teyakkuz içersinde bulundurmalıdır.

Temennimiz Kadir gecesi ile beraber kurtuluş ve aydınlığın yeniden kazanılması, Gül Ümmetinin ihyası, insanlığın hakikatte intikal etmesi, bir ömrü adeta her daim Kadir gecesinin içerisindeymişcesine geçirmektir.

Şunu bilmeliyiz ki; “KADİR GECESİ bizler için bir KADER GECESİ olmalıdır.”

YUSUF SEZER

Related posts

Leave a Comment