Gündem 

Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sektörel yayılımdaki iyileşme ile birlikte sürdüğüne işaret ederek, “Dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” dedi.

Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptığı “Makroekonomik Görünüm, Para Politikası ve Sürdürülebilir Büyüme” başlıklı konuşmasında, “Canlanan iktisadi faaliyet ve yatırım talebindeki toparlanma işaretlerine paralel olarak, firma kredilerindeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerini de yakından takip ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önem arz ettiğinin altını çizmek isterim.

“İhracat ve verimlilik odaklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme konusuna geçmeden önce, makroekonomik görünüme dair bu değerlendirmelerimiz çerçevesinde para politikası duruşumuzu kısaca şöyle özetlemek isterim.

“Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşumuzun sürdürülmesi gerekiyor.

“Bu çerçevede, parasal duruşumuzu ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

“Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçlarımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.”

Uysal konuşmasında şu konuların altını çizdi:

• İktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi sektörel yayılımdaki iyileşme ile birlikte devam etmektedir

• Dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.

• Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

• Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir.

• Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

• Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

• Dış ticaret ve verimlilik kazanımları sürdürülebilir büyüme için kritik önemdedir.

• İmalat sanayinde ihracat oranı yüksek olan firmaların verimlilik ve kâr marjları yüksektir.

• Pazar çeşitlendirme esnekliği ihracat artışını desteklemektedir. Türkiye G20 ülkeleri arasında pazar çeşitlendirmesinde en başarılı ülkelerden birisidir.

• Ülke bazlı ihracat yoğunlaşmasının azalması ekonomimizin dayanıklılığını artırmaktadır.

• Dinamik ihracat yapımız sayesinde Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay belirgin bir şekilde artmaktadır.

Related posts

Leave a Comment